Interim results report, LUDIC

LUDIC Project: julkaisut / publications (-> January 2017)

A Vertaisarvioidut tieteelliset artikkelit / Peer reviewed scientific articles

 1. Arjoranta, Jonne. 2015. “Narrative Tools for Games: Focalization, Granularity, and the Mode of Narration in Games.” Games and Culture, published online before print July 28, 2015: 1–22. doi:10.1177/1555412015596271.
 2. Arjoranta, Jonne. 2016. “What Does it Mean to be Orlanthi? Hermeneutic Challenge in King of Dragon Pass.” In DiGRA and FDG: First International Joint Conference, Dundee, Scotland: Abertay University, 1.-6.8.2016.
 3. Paavilainen, Janne, Hannu Korhonen, Kati Alha, Jaakko Stenros, Elina Koskinen & Frans Mäyrä (2017) “The Pokémon GO Experience: Location-Based Augmented Reality Mobile Game Goes Mainstream”. In: CHI 2017 Proceedings. Denver: ACM.
 4. Mäyrä, Frans (2016) “Pokémon GO: Entering the Ludic Society”. Mobile Media & Communications (November 24, 2016; doi:10.1177/2050157916678270).
 5. Mäyrä, Frans. 2015. “The Culture and Identity of Casual Online Play.” In Playful Identities: The Ludification of Digital Media Cultures, edited by Valerie Frissen, Sybille Lammes, Michiel De Lange, Jos De Mul, and Joost Raessens, p. 321–35. Amsterdam: Amsterdam University Press. http://en.aup.nl/books/9789089646392-playful-identities.html.
 6. Mäyrä, Frans (2015) “Little Evils: Subversive Uses of Children’s Games”. In: Torill Elvira Mortensen, Jonas Linderoth and Ashley ML Brown (eds.) The Dark Side of Game Play: Controversial Issues in Playful Environments. NY: Routledge, 2015. pp. 82-99.
 7. Turtianen, Riikka. 2014. “Rasismi ja syrjintä urheilukulttuurissa sosiaalisen median aikakaudella.” WiderScreen 2/2014. http://widerscreen.fi/numerot/2014-3-4/rasismi-ja-syrjinta-urheilukulttuurissa-sosiaalisen-median-aikakaudella/
 8. Mäyrä, F., Heljakka, K., Seisto, A. (2014) ‘Editors’ Introduction to the Special Issue’, Physical and Digital in Games and Play, ToDIGRA, Vol. 1, Nr. 3 (2014), http://todigra.org/index.php/todigra
 9. Siitonen, Marko (2015): Communication in video games: from players to player communities. In L. Cantoni & J. Danowski (Eds.) Communication and Technology, the Handbooks of Communication Sciences series vol. 5. Berlin/Boston: De Gruyter Mouton.
 10. Suominen, Jaakko – Reunanen, Markku – Remes, Sami (2015): ”Return in Play: The Emergence of Retrogaming in Finnish Computer Hobbyist and Game Magazines from the 1980s to the 2000s” Kinephanos – Canadian Journal of Media Studies (http://www.kinephanos.ca/2015/emergence-of-retrogaming/)
 11. Suominen, Jaakko (2015): “Hankehakujen ja rahoituksen tutkimusta ohjaava vaikutus. Omaan arkistoon perustuva retrospektiivinen toimija-analyysi.” In Sanna Aaltonen ja Riitta Högbacka (toim.): Umpikujasta oivallukseen – Refleksiivisyys empiirisessä tutkimuksessa. Tampere University Press, Tampere, 269–295.
 12. Sivula, Anna – Suominen, Jaakko – Reunanen, Markku (2015): ”’A1 alkuperäisartikkeli tieteellisessä aikakauslehdessä’. Uusien julkaisukäytänteiden omaksuminen ihmistieteissä 2000-luvulla.” Kasvatus & Aika 9(3) 2015, 149–171 (http://www.kasvatus-ja-aika.fi/site/?lan=1&page_id=720).
 13. Suominen, Jaakko (2015): ”Suomen ensimmäinen konsolipelibuumi 1988–1994 tietokonelehdistön ja pelaajien muistitiedon kautta tarkasteltuna.” In Raine Koskimaa, Jaakko Suominen, Frans Mäyrä, J. Tuomas Harviainen, Usva Friman, Jonne Arjoranta (toim.): Pelitutkimuksen vuosikirja 2015. University of Tampere, Tampere, http://www.pelitutkimus.fi/vuosikirja2015/artikkeli-suomen-ensimmainen-konsolipelibuumi-1988-1994-tietokonelehdiston-ja-pelaajien-muistitiedon-kautta-tarkasteltuna.
 14. Heljakka, K. (2015): “From Toys to Television and Back: My Little Pony appropriated in adult toy play”, Journal of Popular Television, Volume 3, Number 1, 99—109.
 15. Stenros, Jaakko (2015): “Behind Games: Playful Mindset as Basis for Ludic Transformative Practice.” In Deterding, Sebastian & Walz, Steffen P. (eds.): The Gameful World. Approaches, Issues, Applications. Cambridge; The MIT Press.
 16. Heljakka, K. (2015) WiderScreen (katsaus) ”Tapaus Ken ja samanarvoistuvat nykyleikit.”, lähteessä http://widerscreen.fi/numerot/2015-3/lelulaatikon-rajoja-rikkomassa-tapaus-ken-samanarvoistuvat-nykyleikit/
 17. Heljakka, K. (2015) Toys as Tools for Skill-Building and Creativity in Adult Life (journaaliartikkeli ja tutkimuksen esittelyvideo), lähteessä http://seminar.net/images/stories/vol11-issue2/5_Katriina_Heljakka.pdf
 18. Heljakka, K. (2015) ”Leikkitieto 2015: Pelillistyvä nukkeleikki leikillisen käänteen aikakaudella”, Pelitutkimuksen Vuosikirja 2015 (journaaliartikkeli), lähteessä http://www.pelitutkimus.fi/vuosikirja2015/artikkeli-leikkitieto-2015-pelillistyva-nukkeleikki-leikillisen-kaanteen-aikakaudella
 19. Friman, U. (2015). “Sukupuolittuneen pelikulttuurin tutkimuksen lähtökohdat.” In R. Koskimaa, J. Suominen, F. Mäyrä, J. T. Harviainen, U. Friman & J. Arjoranta (eds.): Pelitutkimuksen vuosikirja 2015. Tampere University Press, Tampere.
 20. Gareth Schott & Frans Mäyrä (2016) “Re-conceptualizing Game Violence: Who is being protected and from what?” In: Steven Convay & Jennifer deWinter (Eds.), Video Game Policy. New York: Routledge, 2016. pp. 131-145.
 21. Quandt, Thorsten, Jan Van Looy, Jens Vogelgesang, Malte Elson, James D. Ivory, Mia Consalvo, and Frans Mäyrä. 2015. “Digital Games Research: A Survey Study on an Emerging Field and Its Prevalent Debates.” Journal of Communication, 65(6), 975-996 (October 2015). doi:10.1111/jcom.12182.
 22. Hatavara, Mari, Matti Hyvärinen, Maria Mäkelä, Frans Mäyrä (2015) “Minds in Action, Interpretive Traditions in Interaction”. In: Hatavara, Mari, Matti Hyvärinen, Maria Mäkelä, Frans Mäyrä (eds.), Narrative Theory, Literature, and New Media: Narrative Minds and Virtual Worlds. New York: Routledge, 2015. pp. 1-8.
 23. Mäyrä, Frans (2015) “Exploring Gaming Communities”. In: Kowert, Rachel & Quandt, Thorsten (eds.), The Video Game Debate: Unraveling the Physical, Social, and Psychological Effects of Video Games. New York: Routledge, 2016. pp. 153-178.
 24. Kinnunen, Jani. 2016. Reilusti addiktiivinen peli. Pelinkehittäjien näkökulma vastuullisiin free-to-play- ja rahapeleihin. Yhteiskuntapolitiikka 81(4). 283-293.
 25. Arjoranta, Jonne. 2016. ”What Does it Mean to be Orlanthi? Hermeneutic Challenge in King of Dragon”. Teoksessa DiGRA and FDG: First Joint International Conference, Dundee, Scotland: DiGRA, 16. http://www.digra.org/digital-library/publications/what-does-it-mean-to-be-orlanthi-hermeneutic-challenge-in-king-of-dragon-pass/.
 26. Kerttula, Tero. 2016. “What and Eccentric Performance!”: Storytelling in Online Let’s Plays. Games and Culture, published online before print November 21, 2016: 1-20. doi:10.1177/1555412016678724
 27. Saarikoski, Petri. 2016. “”Pistä natsi asialle ja mene itse perässä!” Hitler-videomeemien historia ja anatomia”. WiderScreen 1-2/2016. http://widerscreen.fi/numerot/2016-1-2/pista-natsi-asia-ja-anatomia/
 28. Kinnunen Jani, Alha Kati & Paavilainen Janne. (2016). “Creating play money for free-to-play and gambling games”. AcademicMindtrek ’16 Proceedings of the 20th International Academic Mindtrek Conference. New York: ACM, 385-392.
 29. Koskimaa, Raine (2015) “Remembered, Read and Experienced Time in Virtual Text”, Texto Digital, 11 (1), 250-262. doi:10.5007/1807-9288.2015v11n1p250 Retrieved from https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/48349
 30. Koskimaa, Raine (2015) “Playing with Time in Digital Fiction”, International Journal of Transmedia Literacy, 1 (1), 19-33. doi:10.7358/ijtl-2015-001-kosk Retrieved from https://jyx.jyu.fi/dspace/handle/123456789/48350
 31. Fenyvesi, Kristof, Raine Koskimaa, and Zsolt Lavicza (2015) “Experiential Education of Mathematics: Art and Games for Digital Native”, Kasvatus ja aika, 9 (1), 107-134. Retrieved from http://www.kasvatus-ja-aika.fi/dokumentit/fenyvesial__0804151248.pdf Open access
 32. Koskimaa, Raine (2016) “Hypertext, Hypermedia”, in K. B. Jensen, R. T. Craig, J. D. Pooley, & E. W. Rothenbuhler (Eds.), International Encyclopedia of Communication Theory and Philosophy (pp. 1-8). John Wiley & Sons. doi:10.1002/9781118766804.wbiect054
 33. Koskimaa, Raine (2016) “World as Numbers: Living in an Algorithmic Culture”, in E. Torrence, B. Torrence, C. H. Séquin, D. McKenna, K. Fenyvesi, & R. Sarhangi (Eds.), Proceedings of Bridges 2016 : Mathematics, Music, Art, Architecture, Education, Culture. Bridges Finland (pp. 9-14). Phoenix: Tessellations Publishing. Retrieved from http://archive.bridgesmathart.org/2016/bridges2016-9.pdf Open access

 

B Vertaisarvioimattomat tieteelliset kirjoitukset / Non-peer reviewed articles

 1. Heljakka, K. (2014) ’Aikuiset ulos lelukaapeistaan’, Kulttuurintutkimus 31 (2014): 1, Verkko 1–4. http://kulttuurintutkimus.fi/lehti/pdf/KT_1-2014_Verkkoekstrat_1-6.pdf.
 2. Mäyrä, Frans (2015) “Finland”. In: Mark Wolf (ed.), Video Games Around the World. Cambridge: The MIT Press. p. 159-173.
 3. Waern, Annika & Stenros, Jaakko (2015): “Trust and Intimate Interaction in Nordic Larp.” Proceedings of CHI 2015.
 4. Montola, Markus, Stenros, Jaakko & Saitta, Eleanor (2015): “The Art of Steering: Bringing the player and the Character Back Together.” In Nielsen, Charles Bo & Raasted, Claus (eds.): The Knudepunkt 2015 Companion Book. Rollespils Akademiet; Copenhagen. 104-116.
 5. Stenros, Jaakko & Sihvonen, Tanja (2015): “Out of the Dungeons: Representations of Queer Sexuality in RPG Source Books.” Analog Game Studies, Vol. 2, No. 5.
 6. Heljakka, K. (2015) ”Lelullistuva maailma ja pelillistyvät leikit”, teoksessa Väkiparta,Maria (toim.) TiedeAreena 2015, Tampereen teknillinen yliopisto. Porin laitos. Julkaisu 17, s. 7.
 7. Friman, U. (2015). “From Pixel Babes to Active Agents: How to Fix the Lack of Diversity in Female Digital Game Characters.” Well Played Journal, Vol. 4, No. 3.
 8. Friman, U. (2015). “Pelikulttuurin sukupuolittuneet rajat: miksi jotkut ovat enemmän pelaajia kuin toiset?” WiderScreen 3/2015.
 9. Kerttula, T. (2014). “Peli jota ei voi pelata – pelivideoiden kulttuuri”. Pelitutkimuksen vuosikirja 2014. http://www.pelitutkimus.fi
 10. Kerttula, T. (2015) “Digitaalinen viestintä on monimuotoista”. Kirja-arvio. Elore 1/2015. http://www.elore.fi
 11. Karvinen, J. & Sotamaa, Olli (2015) “Pelit hyvän ja pahan tuolla puolen.” Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecim 131(23):2253-6. http://bit.ly/1OPhFVo
 12. Stenros, Jaakko (2015): “Lektio Praecursoria.” Pelitutkimuksen vuosikirja 2015.
 13. Waern, Annika & Stenros, Jaakko (2015): “Trust and Intimate Interaction in Nordic Larp.” Proceedings of CHI 2015.
 14. Turtiainen, Riikka (2015): “Men’s Soccer? Naisten jalkapallon MM-kisat sosiaalisessa mediassa.” WiderScreen 3/2015.
 15. Saarikoski, Petri. 2016. ”Vähän kuin aamukahvirutiini”. Joka päivä sama kuva Pekka Poudasta moshpitissä, http://widerscreen.fi/numerot/2016-1-2/vahan-kuin-aamukasta-moshpitissa/
 16. Koskimaa, R., Arjoranta, J., Friman, U., Harviainen, J. T., Mäyrä, F., & Suominen, J. (2015). Johdanto: Leikin ja pelin rajankäyntiä. In R. Koskimaa, J. Suominen, F. Mäyrä, J. T. Harviainen, U. Friman, & J. Arjoranta (Eds.), Pelitutkimuksen vuosikirja 2015 (pp. 1-3). Pelitutkimuksen vuosikirja, 2015. Tampere, Finland: Tampereen yliopisto. Retrieved from http://www.pelitutkimus.fi/vuosikirja2015/johdanto-leikin-ja-pelin-raj…

 

C Tieteelliset kirjat / Monographs

 1. Turtiainen, Riikka (toim.) Mediaurheilu-teemanumero WiderScreen 2/2014.
 2. Hallikainen, Maria et al. 2015. Lähipeluu: Luentoja Digitaalisista Peleistä. ed. Jonne Arjoranta. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6364-4.
 3. Hatavara, Mari, Matti Hyvärinen, Maria Mäkelä, Frans Mäyrä (eds.), Narrative Theory, Literature, and New Media: Narrative Minds and Virtual Worlds. New York: Routledge
 4. Stenros, Jaakko (2015): Playfulness, Play, and Games: A Constructionist Ludology Approach. Doctoral dissertation. University of Tampere.
 5. Koskimaa, Raine, Suominen, Jaakko, Mäyrä, Frans, Harviainen, J. Tuomas, Friman, Usva & Arjoranta, Jonne (Eds.) (2015) Pelitutkimuksen vuosikirja 2015. (The Finnish Yearbook of Game Studies 2015.) Tampere: Tampereen yliopisto. Online: http://www.pelitutkimus.fi/vuosikirja-2015.
 6. Raine Koskimaa, Jonne Arjoranta, Usva Friman, Frans Mäyrä, Olli Sotamaa, Jaakko Suominen (toim.). (2016). Pelitutkimuksen Vuosikirja 2016. Tampere: Tampereen yliopisto. http://www.pelitutkimus.fi/vuosikirja-2016.

 

D Ammattiyhteisölle suunnatut julkaisut / Reports, professional publications

 1. Heljakka, K. (2014) ‘This is Play – Reflections on playful artworks’ (as means for toy research, Mustekala Kulttuurilehti, Pori! 2/14, Volume 55. http://www.mustekala.info/node/37192
 2. Heljakka, K. (2015) “Tämä ei ole lelu ja minä en leiki”, Tutkimusesittely. Hiiskuttua 1/2015, http://hiiskuttua.utu.fi/2015/04/tama-ei-ole-lelu-ja-mina-en-leiki/
 3. Mäyrä, Frans, Juho Karvinen & Laura Ermi (2016), ”Pelaajabarometri 2015 – Lajityyppien suosio”. TRIM Research Reports 21. Tampere: University of Tampere. http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-0153-8
 4. Mäyrä, Frans (2015) ”Työtä vai leikkiä? – Ajatelmia työstä, leikistä ja pelillisyydestä”. Telma-lehti, 2/2015. p. 40-41. Online: http://telma-lehti.fi/pelit-ja-pelaaminen-tyoelaman-uudistajina/
 5. Kinnunen Jani & Jaakkola Tapio. (2015). Rahapelit ja -pelaamisen muodot. Teoksessa Alho Hannu et al (toim.) Rahapeliriippuvuus. Helsinki: Duodecim, 33-48.
 6. Kinnunen Jani & Jaakkola Tapio. (2015). Rahapelit suomalaisessa lainsäädännössä. Teoksessa Alho Hannu et al (toim.) Rahapeliriippuvuus. Helsinki: Duodecim, 29-32.
 7. Koskimaa, Raine & Halkola, Paula (2016) “CD-romista digikulttuuriin: elektroninen lastenkirjallisuus Suomessa”, Onnimanni, 2016 (3), 8-11.

 

E Suurelle yleisölle suunnatut julkaisut, joilla on yhteys hakijan tutkimustyöhön / Publications for general audience, related to the research

 1. Heljakka, K. (2015) Avajaispuhe leluista taiteessa (Toy Giants -näyttely), Porin Taidemuseo, 12.6.2015; ’Aikuisen leikin vapautusrintaman etujoukossa/ In the liberation front for adult toy play’ http://www.poriartmuseum.fi/fin/nayttelyt/2015/166/TOY_GIANTS_Avajaispuhe_suomeksi_ja_englanniksi_K.pdf
 2. Heljakka, K. (2015) ”Joka ikä leikki-ikä” (blogikirjoitus) MLL:n Koko Suomi Leikkii –hankkeen sivuilla: http://www.kokosuomileikkii.fi/kokosuomileikkii_artikkelit/joka-ika-leikki-ika/
 3. Heljakka, K. (2015) ”Leikkikenttänä koko maailma” (blogikirjoitus) Liikesivistysrahaston stipendiaattisivujen blogissa: http://www.lsr.fi/stipendiblogi/2015/07/14/leikkikenttana-koko-maailma/#more-248
 4. Heljakka, K. (2015) Julkaisu ”Lelu taiteessa, taide lelussa. Leikkivälineen taiteellinen asema leikillisen käänteen aikakaudella.” Porin Taidemuseon sivuille linkitettynä, lähteessä http://www.poriartmuseum.fi/fin/nayttelyt/2015/166/Lelut_taiteessa_Heljakka.pdf
 5. Friman, U. – Koski, J. & Suominen, J. (2016): Live-Pac-Mania kokemassa. Hiiskuttua: Turun yliopiston historian, kulttuurin ja taiteiden tutkimuksen laitoksen verkkolehti 2/2016. Verkossa: http://hiiskuttua.utu.fi/2016/11/live-pac-mania-kokemassa.
 6. Suominen, J. – Friman, U. & Koski, J. (2016): Tutkimassa japanilaista pelikulttuuria. UCPoriNews nro 61, 16.11.2016. Verkossa: http://www.ucpori.fi/verkkolehti/61#Terveisi%C3%A4%20maailmalta.

 

F Julkinen taiteellinen ja taideteollinen toiminta / Public artistic activity

 1. Heljakka, K. (2014) ’La Serenissima’ (taidenäyttely): Lelututkija Kati Heljakan kuvaleikkiä Rauman Osteria da Filippossa 1.10.2014—10.1.2015.
 2. Heljakka, K. (2014) ’Play Away’ (taidenäyttely): Vapaus leikkiä: Kati Heljakan kuvaleikkiä ja installaatioita P-galleria, Pori 2.12.2014—2.1.2015. Näyttelyn teokset käsittelevät sota-aihetta leluihin liittyen.
 3. Heljakka, K. (2015) Taideteos: Taikapiiri, Ympäristökoru-näyttely, Vuojoen kartano, 5.6.—15.8.2015.
 4. Friman U., Turtiainen, R. & työryhmä (2015) Zombie Run Pori: Urbaani selviytymisseikkailu (tapahtuma), Pori 25.4.2015.
 5. Heljakka, K. (2015) Taikapiiri -ulkotaideteos Ympäristökoru-näyttelyssä Vuojoen Kartanolla, 5.6. 2015.
 6. Heljakka, K. (2015) Puheenvuoro leluista taiteessa / Toy Giants –näyttely (kirjoitus Porin Taidemuseon nettisivuilla), Porin Taidemuseo, kesäkuu, http://www.poriartmuseum.fi/fin/nayttelyt/2015/166/TOY_GIANTS_Avajaispuhe_suomeksi_ja_englanniksi_K.pdf
 7. Heljakka, K. (2015) Valokuvateos Porin Taidemuseoon ripustettuna (Sininen asetelma / Café Muusa) joulukuun alusta 2015.
 8. Pettersson, Juhana, Stenros, Jaakko & Puikkonen, Tuomas (2015): Täydellinen ihminen. Helsingissä järjestetty kuvapankkikuvien estetiikkaa käsittelevä larppi.
 9. Turtiainen, Riikka & Turtiainen, Reetta (2015): Pukukoppi (näytelmän käsikirjoitus). Esityskausi (16 näytöstä) Pori 16.10.—15.11.2015.
 10. Suominen, J. – Friman, U. – Koski, J. & työryhmä (2016). Live-Pac-Man Experience. Peli / performanssi järjestetty Replaying Japan -konferenssissa 16.8.2016.

 

G Opinnäytteet / Theses

 1. Arjoranta, J. (2015). Real-Time Hermeneutics: Meaning-Making in Ludonarrative Digital Games. University of Jyväskylä. Verkossa http://urn.fi/URN:ISBN:978-951-39-6164-0
 2. Stenros, Jaakko (2015): Playfulness, Play, and Games: A Constructionist Ludology Approach. Doctoral dissertation. University of Tampere.

 

Muu tieteellinen toiminta / Other scientific activity

Tieteelliset esitykset / keynotes, other presentations:

 1. Mäyrä, Frans (2014) keynote “From Interdisciplinarity to Identity and Back: The Dual Character of Academic Game Studies” (ERASMUS IP Summer School: Identity and Interdisciplinarity in Games and Play Research, Utrecht, 18.8.2014)
 2. Mäyrä, Frans (2014) keynote “Mixed Pleasures: Interdisciplinary Perspectives into ‘Social Games'” (Multi.Player 2: Compete – Cooperate – Communicate conference, Münster, Germany, 14.8.2014)
 3. Mäyrä, Frans (2014) keynote “Pelillisyys, leikillisyys ja oppimisen muodonmuutos” (“Gamefulness, Playfulness and the Transformation of Learning”, in Koulu ja oppimisen muutoksessa seminar, Imatra, 30.9.2014)
 4. Mäyrä, Frans (2014) invited keynote “Mobiili ja kaikkialle levittäytyvä pelillisyys – viestinnän, tiedonhankinnan ja oppimisen uudet mahdollisuudet” (“Mobile and Pervasive Gamefulness: The New Opportunities for Communication, Information Seeking and Learning”, in Sosiaalinen media koulutuksessa seminar, TAOKK/TAMK, Tampere, 3.10.2014)
 5. Mäyrä, Frans (2015) Chair and one of the panelists, “From Game Studies to Studies of Play in Society” panel (DiGRA 2015, Lüneburg, Germany, 14.5.2015)
 6. Mäyrä, Frans (2015) One of the panelists, “Video Game Around the World” session (DiGRA 2015, Lüneburg, Germany, 14.5.2015)
 7. Mäyrä, Frans (2015) invited keynote “Games, Play, and Playfulness: Ludic Turn in Culture and Society?”, MEC 2015 conference, Salla, 16.6.2015
 8. Mäyrä, F. (2015) keynote “Pelejä ja pelillistämistä – hyvinvointia vai pahoinvointia oppimiseen ja työelämään?” (Sosiaalialan osaamiskeskuspäivät 2015, Tampere, 27.8.2015)
 9. Mäyrä, F. (2015) keynote, “The Identity of Game Studies: The Widening Range of Research in Games and Play” (CEEGS 2015 conference, Krakow, 23.10.2015)
 10. Mäyrä, F. (2015) keynote “Playful Culture: Are We Undergoing a Ludic Turn?” (Clash of Realities conference 2015, Cologne, 4.11.2015)
 11. Mäyrä, F. (2016) keynote “Voimaantumista ja vihaa: Pelikulttuurin valoisat ja pimeät puolet”, Nörttikulttuurin nousu Kuudes valtakunnallinen fandomtutkimuksen konferenssi (Jyväskylä, 3.3.2016)
 12. Mäyrä, F. (2016) keynote “Pelitutkimuksesta pelillistyvän kulttuurin ja yhteiskunnan tutkimukseen” (Vaasa Game Days, Vaasa, 24.11.2016)
 13. Mäyrä, F. (2017) keynote talk “Fantasy Games as Constructed Worlds, and Gaming as World-Construction” in Matters of Construction seminar (University of Wrocław, Poland, 12.1.2017)
 14. Heljakka, K. (2014) conference presentation: “Bel far niente? Photography as Productive Play in Creative Cultures of the 21st Century” / Photography and Visual Cultures in the 21st Century: Italy and the Iconic Turn, International Conference, Rome 4-5 December 2014, Palladium Theatre, Roma Tre University.
 15. Heljakka, K. (2015) conference presentation: “Toy play, Comics and Transmedia Storytelling: Tracing, drawing and toying with connections of 2D and 3D character stories”/PCA/SWPCA Conference, Albuquerque 10.—13.2.2015.
 16. Arjoranta, J. & Siitonen, M. (2015). You always BM in Hearthstone: Players’ negotiation of limited communication affordances. Conference presentation at DiGRA 2015: Diversity of Play, Lüneburg, Germany, 14.5.2015.
 17. Friman, U. (2015). The Concept and Research of Gendered Game Culture. Conference presentation at DiGRA 2015: Diversity of Play, Lüneburg, Germany, 15.5.2015.
 18. Heljakka, K. & Harviainen, J.T. (2015) “Extending understandings of contemporary play: Stigma Avoidance and Visual Contextualization in Adult Toy Play”, conference presentation, Extending Play, Rutgers 17.—18.4.2015.
 19. Heljakka, K. (2015) ”This is (not) a toy and I’m not playing!” (Adult Play -seminaari), Tampere Game Lab seminar, 11.—12.5.2015.
 20. Heljakka, K. (2015) “Re-playing Twin Peaks: Toys, fans and photoplay in tributes to a cult-series”, conference presentation, Salford University, Manchester, 22.5.2015.
 21. Heljakka, K. (2015) “Adult players, toys and creative material culture”, conference presentation (ICA, Fan studies), Puerto Rico, 23.5.2015.
 22. Heljakka, K. (2015)” Toys as tools for creativity and learning”, conference presentation (MEC), Sallatunturi, 15.—17.6.2015.
 23. Heljakka, K. (2015) “All dolled up, then photoplayed ‒ the fashionable practices of adult doll players in the 21st century”. conference presentation (Fashion Tales), Milano, 20.6.2015.
 24. Välisalo, T. (2015). “Creating avatars as making meaning in fandom”. Conference presentation at Fan Studies Network Conference, Norwich, United Kingdom, 27.6.2015.
 25. Haverinen, Anna ja Suominen, Jaakko: ”Mitä on digitaalinen humanistinen tutkimus.” Digitaalisen vuorovaikutuksen tutkimusverkoston seminaari, Turun yliopisto, Turku 13.2.2015.
 26. Siitonen, Marko: Yhteisöllisyyttä ja oppimista pelien maailmoissa. Onnistumisen ilo – ikäihmiset ja teknologia. Tampere, 29.9.2015
 27. Siitonen, Marko: “Pelataan väärin!” Ajatuksia pelaajien luovuudesta. Gyostage. Kuopio 10.10.2015.
 28. Suominen, Jaakko: ”Digitaalinen kulttuuri ja osallistaminen.” Alustus Cuporen kulttuuria ja osallistamista käsittelevässä tilaisuudessa Helsinki 4.3.2015.
 29. ”Pelitutkimus Turun yliopistossa.” Paneelikeskustelun vetäminen. Pelitutkimuksen päivä, Turun yliopisto, Turku 23.4.2015.
 30. Suominen, Jaakko: ”Tietotekniikan kulttuurihistorian tutkimus(digitoidun) lehtiaineiston avulla.” Digitaalisen vuorovaikutuksen tutkimusverkoston seminaari, Turun yliopisto, Turku 24.4.2015.
 31. Suominen, Jaakko: ”Digitaalisten artefaktien elinkaaret ja niihin liittyvät henkilökohtaiset tunnesiteet.” Digitaalisen median tutkimusseminaari, Vaasan yliopisto, Vaasa 8.5.2015.
 32. Suominen, Jaakko: ”Nintendo in Finland and Digital Humanities.” Day of Digital Humanities, University of Helsinki, Helsinki 15.5.2015.
 33. Suominen, Jaakko: ”Nintendo’s impact in Finnish first console gaming boom in the 1980s and the early 1990s.” Replaying Japan Conference, Ritsumeikan University, Kyoto 21.5.2015.
 34. Suominen, Jaakko: ”Digital game preservation and archiving in Finland.” (keynote) A Nordic Seminar: Archiving Media Art – Saving Contemporary Art For The Next Generation, 28.5.2015 @ Kiasma, Helsinki.
 35. Suominen, Jaakko: ”On Trails of Mario: Combining oral historical online inquiries and contemporary sources in a study of video game cultural history.” (keynote) Folklore Fellows Summer School, University of Turku / Archipelago Research Institute, Seili, Nauvo 13.6.2015.
 36. Stenros, Jaakko, May 15th, 2015, Opening Address, Ropecon 2015, Espoo, Finland.
 37. Stenros, Jaakko, May 11th, 2015, The Flower of Play, The Goatse of Grief Play, commentator keynote at Adult Play seminar, University of Tampere, Finland.
 38. Heljakka, Katriina & Stenros, Jaakko, April 18th, 2015, The Great Ification: A Think Piece on the Influences of Institutionalized Playfulness on Culture, presentation at Extending Play conference, Rutgers, New Jersey, USA.
 39. Stenros, Jaakko, March 31st, 2015, Suomalainen leikin ja pelin tutkimus varjoteatterista roolipeleihin, presentation at the launch for the funding drive for Suomen Pelimuseo (Finnish Game Museum), Tampere, Finland.
 40. Stenros, Jaakko, February 13th, 2015, Playfulness, Play, and Larp, presentation at Knudepunkt 2015, Ringe, Denmark.
 41. Stenros, Jaakko, February 12th, 2015, Fundamentals II: Theory, presentation at Knudepunkt 2015, Ringe, Denmark.
 42. Stenros, Jaakko, August 17th, 2015, Bad Play as an Integral Part of Play, keynote at Games and Transgressive Aesthetics Research Seminar, Bergen, Norway.
 43. Friman, U. & Turtiainen, R. (2015). “Kokemuksia kaupunkitilan pelillistämisestä – Zombie Run Pori 2015”. Esitys Porin yliopistokeskuksen TiedeAreenan tutkimusseminaarissa 25.9.2015.
 44. Välisalo, T. (2015). “Creating anthropomorphic animal characters (to identify with)”. Conference presentation at Reconfiguring Human and Non-Human – Texts, Images and Beyond, University of Jyväskylä, Finland 28.10.2015.
 45. Koistinen , Koskimaa R. & Välisalo T. (2015). “Constructing and Consuming a Fictional World: Battlestar Galactica and Transmedia Storytelling”. Conference presentation at The Fantastic in a Transmedia Era: New Theories, Texts, Contexts, Odense, Denmark. 24.11.2015.
 46. Heljakka, K. (2015)”This is (not) a toy and I’m not playing!” Rage, Resistance and Refusal in Adult Rhetorics of Play (seminaariesitelmä) Adult Play Seminar, Tampereen Yliopisto, 11.5.2015.
 47. Heljakka, K. (2015) Konferenssi (esitys): ”Re-playing Twin Peaks. Toys, fans and photoplay in tributes to a cult-series”. The Return of Twin Peaks & Generations of Cult TV, Salford University, Manchester, 22.5.2015
 48. Heljakka, K. (2015) Konferenssi (esitys): “Adult players, toys and creative material culture” (International Communications Association Conference/The Life of Fans: Fandom, Identity, and the Life Course Panel), Puerto Rico, 23.5.2015.
 49. Heljakka, K. (2015) Konferenssi (esitys):”Toys as Tools for Learning & Creativity in Adult Life”, MEC-konferenssi, Sallatunturi, 15.-17.6.2015.
 50. Heljakka, K. (2015) Konferenssi (esitys): ”All Dolled Up, then Photoplayed ‒ the fashionable practices of adult doll players in the 21st century” Fashion Tales –konferenssi, Milano (etänä/videoesitys).
 51. Heljakka, K. (2015) Konferenssi (esitys): “Do-It-Yourself and Toys on Etsy.com. Re-designing Play Culture through Crafts”. Material Cultures in Action, Glasgow School of Art, 7.-8.9.2015.
 52. Heljakka, K. (2015) Leikin materiaalisuus –kurssin suunnittelu ja luennointitehtävät sekä kurssin päätteeksi järjestetty minikonferenssi.
 53. Heljakka, K. (2015) (seminaariesitelmä) ” Toy-based play in the age of the ludic turn”, Digiverkoston tutkijatapaaminen, Turun Yliopisto, 6.11.2015.
 54. Heljakka, K. (2015) Konferenssi (esitys): “Contesting Buzz Lightyear. Real Life Stories of/for Adult (Toy) Players”. Toy Story at 20, Sunderland University, 12.-13.11.2015.
 55. Heljakka, K. (2015) (seminaariesitelmä) ” Creative and collective imaginations of adult toy players:Character development in socially shared object play.” Sharing the Play –seminaari, Jyväskylän yliopisto, 16.11.2015.
 56. Heljakka, K., Sinkkonen, A. (2015) (seminaariesitelmä) ”Introducing Comicubes. Invitation to Open-ended and Hybrid Play”, Sharing the Play –seminaari, Jyväskylän yliopisto, 17.11.2015.
 57. Heljakka, K. (2015) Konferenssi (esitys): “Toyfriends, Transmedia and Technologies. Multiplatform play of adult toy fans.” The Fantastic in a Transmedia Era, University of Southern Denmark, Odense, 24.-25.11.2015.
 58. Kerttula, T. (2015) “Failing in Blue Bomber – A Study on the Visuals of Let’s Play” Replaying Japan Conference, Ritsumeikan University, Kyoto, Japan 21.5.2015
 59. Kerttula, T. (2015) “Let’s Play in a Social Environment – Minecraft as an Online Social Performance”. Sharing the Play – seminaari, Jyväskylän yliopisto 17.11.2015
 60. Stenros, Jaakko, November 20th, 2015, Ephemera, inspirational address at Mediapolis Game Jam 2015, Tampere, Finland.
 61. Stenros, Jaakko, November 16th, 2015, A Constructionist Ludology Approach to Play, presentation at Sharing the Play seminar, Jyväskylä, Finland.
 62. Stenros, Jaakko, November 7th, 2015, Leikkimielisyys, leikki ja larp, presentation at X-Con, Mikkeli, Finland.
 63. Friman, U. (2016). ”Ai sä pelaat WoWia? Ooksä ihan varma, tiäksä mikä WoWi on?”: Pelikulttuurinen osallisuus suomalaisten pelaajanaisten kertomuksissa. Conference presentation at Nörttikulttuurin nousu – Kuudes valtakunnallinen fandom-tutkimuksen konferenssi, University of Jyväskylä, 3.3.2016.
 64. Välisalo, T. (2016) (kutsuesitelmä) “Antropomorfiset eläimet ja taistelulentäjät. Mitä fanien omat hahmot kertovat fandomista?” Tampere Kuplii Goes Academic, Tampere 18.3.2016.
 65. Kerttula, T. (2016) “Pelikokemuksen kerronnallistaminen osana videopelikulttuuria 1980–2016”. Nörttikulttuurin nousu -konferenssi, Jyväskylä 4.3.2016.
 66. Kerttula, T. (2016) keynote “Digitaaliset pelit harrastamisen objekteina – pelaajakulttuuri pelaamisen ulkopuolella”. Somecamp 2016, Pieksämäki 12.5.2016.
 67. Arjoranta, Jonne, Mäyrä, Frans, Sotamaa, Olli, Stenros, Jaakko, Välisalo, Tanja (2016) “From Game Culture to Playful Culture Studies: Emergence of Ludification” panel (DiGRA & FDG 2016, Dundee, Scotland, 3.8.2016)
 68. Friman, U. (2016). “Digital Games, Gender, and Cultural Participation: A Study of Finnish Female Gamers”. Paper presented in the Doctoral Consortium of DiGRA-FDG 2016 conference. August 1st–6th 2016, Abertay University, Dundee, Scotland, UK.
 69. Siitonen, Marko, Uotila, Panu, Uskali, Turo, Varsaluoma, Jukka, Välisalo, Tanja. ”Uutispelien pilotointia – törmäyksiä monialaisella projektikurssilla”. PedaForum-päivät, Jyväskylä, 17.8.2016.
 70. Kinnunen Jani. Game developers’ perspectives on responsible monetization of gam(bl)ing. Easg Conference 2014. 10.09.2014. Helsinki.
 71. Kinnunen Jani. Do gamblers play social casino games? An investigation of Finnish online gamblers. 10th SNSUS conference on gambling and problem gambling 03.06.2015. Stockholm.
 72. Hamari Juho, Kinnunen Jani, Koivisto Jonna. The relationship of perceived service quality and playing intentions in online gambling. 10th SNSUS conference on gambling and problem gambling 02.06.2015. Stockholm.
 73. Kinnunen, Jani. Pelaajien rahankäyttö free-to-play- ja rahapeleissä. Sosiologipäivät 17.3.2016 Jyväskylä.
 74. Kinnunen, Jani. Players’ money management in gambling and free-to-play gaming. ICGRT 7.6.2016, Las Vegas.
 75. Friman, U. & Turtiainen, R. (2016). “From Zombie Run to Pokémon Go: Gamefulness and Playfulness in Post-Sport Physical Culture”. Play Cultures October 3rd 2016, University of Jyväskylä, Finland. https://www.jyu.fi/hum/laitokset/taiku/play-cultures.
 76. Kerttula, T. (2016) “Pelikulttuuri ilmiönä ja kulttuuriperintönä”. Elävä perintö -seminaari. Jyväskylä, Keski-Suomen museo 23.11.2016
 77. Kerttula, T. (2016) “Pelijournalismin nykypäivä ja haasteet”. Vaasa Game Day. Vaasan yliopisto 24.11.2016
 78. Siitonen, M. & Launonen, S.-K. (2016) presentation “Negotiating the tension between news frame and game frame”. (6th European Communication Conference: Mediated (Dis)Continuities: Contesting Pasts, Presents and Futures. Prague, Czech Republic)
 79. Frans Mäyrä, Jonne Arjoranta, Jaakko Stenros, Olli Sotamaa & Tanja Välisalo (2016) panel “From Game Culture to Playful Culture Studies: Emergence of Ludification”. (DiGRA-FDG 2016 conference. Dundee, United Kingdom)
 80. Marko Siitonen, Sonja Egger & Maria Sharapan (2016) presentation “Playing with culture: Serious games for global competence”. (DiGRA-FDG 2016 conference. Dundee, United Kingdom)
 81. Koskimaa, Raine (2014) “Time and temporality in digital fictions”, Digital Subject 3: Temporalities, University of Paris 8, 13.11.2014
 82. Fenyvesi, Kristof & Koskimaa, Raine (2014) “A Mission Impossible? Paradox Structures, Impossible Forms and Visual Illusions in Experience-Centered Mathematics Education”, 5th Budapest Visual Learning Conference, 15.11.2014
 83. Fenyvesi, Kristof & Koskimaa, Raine (2015) “Adventures for the Senses and the Mind: Math-Art Activities for Experience-centered Education of Mathematics”, Annual Conference of the FMSERA 2015, University of Turku, 29.10.2015
 84. Koskimaa, Raine (2016) “Games and Playing in Transmedia Storytelling”, International Summer School in Cultural Studies, University of Jyväskylä 13.6.2016
 85. Koskimaa, Raine (2016) “World as Numbers: Living in an Algorithmic Culture”, Bridges 2016 Finland Conference, University of Jyväskylä 11.8.2016
 86. Koskimaa, Raine (2016) “The Alternate Temporalities of Digital Games”, ASAP 8 Conference, University of Tartu 3.9.2016
 87. Välisalo, Tanja, Koistinen, Aino-Kaisa & Koskimaa, Raine (2016) “Fan Works as Transmedia Expansions: The Case of “Battlestar Galactica””, Expanding Universes: Exploring Transmedial and Transfictional Ways of World-building Conference, Krakow 24.9.2016
 88. Koskimaa, Raine (2016) “Lukeminen leikkinä”, Kid E-Lit -näyttelyn avausesitelmä, Jyväskylän kaupunginkirjasto 8.10.2016
 89. Koskimaa, Raine (2016) “Pohjoismainen Kid E-Lit -verkosto ja lastenkirjallisuuden digitalisoituminen”, esitelmä Lastenkirjainstituutin vuosikokouksessa, Tampere 10.10.2016
 90. Koskimaa, Raine (2016) “Results from the Uses of Fantasy Research Project”, Uses of Fantasy in Changing Media Landscape Conference, University of Jyväskylä 21.10.2016

Tieteellisiin konferensseihin liittyvät tehtävät / Conference, seminar organising task:

 1. Arjoranta, Jonne (2016) organizer, Nörttikulttuurin nousu conference (Jyväskylä, 3-4.3.2016).
 2. Arjoranta, Jonne (2016) organizer and session chair, Play Cultures seminar (Jyväskylä 3.10.2016).
 3. Mäyrä, Frans (2014) chairman and one of the organizers, Critical Evaluation of Game Studies seminar (Tampere, 28-29.4.2014)
 4. Mäyrä, Frans (2015) Chair and one of the organisers, Adult Play seminar (Tampere, 11.-12.5.2015)
 5. Stenros, Jaakko (2015): Invited commentator, Adult Play seminar (Tampere, 11.-12.5.2015)
 6. Välisalo, Tanja (2015) organizer and session chair, Reconfiguring Human and Non-Human – Texts, Images and Beyond seminar (Jyväskylä, 28. – 29.11.2015).
 7. Välisalo, Tanja (2016) organizer, Nörttikulttuurin nousu conference (Jyväskylä, 3-4.3.2016).
 8. Välisalo, Tanja (2016) organizer and session chair, Play Cultures seminar (Jyväskylä 3.10.2016).
 9. Kinnunen, Jani & Karvinen, Juho. Organizers and session chairs. Pelin ja leikin sosiologiaa -työryhmä. Sosiologipäivät. 17.3.2016 Jyväskylä.
 10. Koskimaa, Raine (2016) organizer and session chair, International Summer School in Cultural Studies (Jyväskylä 13.-15.6.2016)
 11. Koskimaa, Raine (2016) member of local organizing committee, Bridges 2016 Finland Conference (Jyväskylä 9.-13.8.2016)
 12. Koskimaa, Raine (2016) organizer, Play Cultures seminar (Jyväskylä 3.10.2016)

 

Yhteiskunnallinen vuorovaikutus, vaikuttaminen / Societal impact:

 • Arjoranta, J. (2015) Mediayhteydenotto: Haastattelu 21.4.2015 Radio Jyväskylä (väitöskirjasta).
 1. Heljakka, K. (2014) Kansallinen pelipäivä –yleisöluento: ’Pelitilanne, lelututkija puhuu leikillistymisestä ja pelisuunnittelusta’, 15.11.2014 Porin kirjasto.
 2. Heljakka, K. (2014) Mediayhteydenotto: Haastattelu YLE Satakunta leikin merkityksestä Lasten oikeuksien päivä 20.11.2014.
 3. Heljakka, K. (2014) Studia Generalia –luento: ’Leikin taju ‒ lelututkijan mietteitä leikistä ja sen välineistä’, Lasten oikeuksien päivä 20.11.2014, MLL: Koko Suomi leikkii –hanke.
 4. Heljakka, K. (2014) Mediayhteydenotto: Haastattelu 2.12.2014 Radio Pori: Play Away (taidenäyttelyn taustoista).
 5. Heljakka, K. (2015) Suomen Leluyhdistys ry:n konsultointia ’Vuoden lelu’ -kilpailun uusien kilpailukategorioiden formuloinnissa.
 6. Heljakka, K. (2015) Mediayhteydenotto: Haastattelu 10.2.2014 YLE Satakunta (pelikorteista).
 7. Heljakka, K. (2015) Yhteydenotto: Leluyhtiö Hasbron konsultointia aiheesta aikuisten leikkijöiden suhtautuminen leluhahmoihin New York Toy Fair –tapahtuman yhteydessä.
 8. Heljakka, K. (2015) Mediayhteydenotto, Ninemsn (Australialainen mediatalo), aiheesta aikuisten miniatyyreihin liittyvä toiminta, julkaistu 13.3.2015, lähteessä http://food.ninemsn.com.au/news/8966709/how-to-make-a-tiny-and-adorable-cake
 9. Siitonen, M. (2015) Mediayhteydenotto: Haastattelu Keskisuomalaisen Sunnuntaisuomalaiseen: Peli pelastaa (24.5.)
 10. Heljakka, K. (2015) Epic Toys –start up yrityksen konsultointi leluaiheisen konseptin osalta 16.4.
 11. Heljakka, K. (2015) Joka ikä leikki-ikä, blogikirjoitus MLL:n Koko Suomi leikkii –hankkeen nettisivuilla, http://www.kokosuomileikkii.fi/joka-ika-leikki-ika/
 12. Heljakka, K. (2015) Mediayhteydenotto, 1.7.2015 YLE:N aamutv:n haastattelu aikuisten leikeistä. http://areena.yle.fi/1-2398641?autoplay=true
 13. Karvinen, J. (2015) Mediayhteydenotto. 21.7.2015 HS:n Nyt-liitteen lyhyt kommenttihaastattelu naisvihasta. http://nyt.fi/a1437443149299
 14. Suominen, Jaakko (2015) Mediayhteydenotto. Satakunnan Kansa, Tomi Tuomi, lapset ja mobiiliympäristöt erityisesti Growtopia-pelin kautta (huhtikuu 2015)
 15. Friman, U. (2015) Osallistuminen paneelikeskusteluun “E-sports Suomessa nyt ja tulevaisuudessa” verkkopelitapahtuma Insomniassa Porissa 23.10.2015.
 16. Heljakka, K. (2015) Mediayhteydenotto (Lännen Media) ”Aikuiset haluavat jakaa leikkinsä netissä”, ilmestynyt 15.7.2015, SK.
 17. Heljakka, K. (2015) Mediayhteydenotto Yle / radio, elokuu (haastattelu aikuisten värityskirjoista).
 18. Heljakka, K. (2015) YLE:n aamutelevision suora lähetys (aiheena aikuisten leikki), 1.7.2015
 19. Heljakka, K. (2015) Luento Porin Taidemuseolla: ”Lelu taiteessa, taide lelussa”; YouTube video museon sivuilla, lähteessä http://www.poriartmuseum.fi/fin/nayttelyt/2015/166/
 20. Heljakka, K. (2015) Mediayhteydenotto. Karjalainen, lokakuu (lehtihaastattelu aikuisten leikeistä), ilmestyy joulukuussa.
 21. Heljakka, K. (2015) Mediayhteydenotto Yle Satakunta / radio (haastattelu aikuisten leikeistä)
 22. Heljakka, K. (2015) Mediayhteydenotto: ”Tohtori lelujen maailmassa”. Lelututkija Porilaine-lehdessä, ilmestynyt 12.11.2015.
 23. Heljakka, K. (2015) Mediayhteydenotto Yle / radio, joulukuu (haastattelu joululahjatrendeistä leluissa), lähteessä http://yle.fi/uutiset/tuoksuvat_ponit_ja_tahtien_sota_iskivat_tiensa_ihmisten_tajuntaan__missa_piilee_klassikkolelujen_suosion_salaisuus/8544952
 24. Stenros, Jaakko (2015): Haastattelu Yleisradion Kansallinen pelipäivä 2015 -verkkolähetyksessä 21.11.2015
 25. Stenros, Jaakko (2016): Vierailuluento ja keskustelu Toca Boca -yrityksessä Tukholmassa, Ruotissa. 11.1.2016
 26. Stenros, Jaakko (2015): Suora haastattelu Puheen aamu -lähetyksessä (Yle Puhe) leikistä, leikkimielisyydestä, aikuisten leikistä ja kiusapelaamisesta. 8.5.2016.
 27. Arjoranta, Jonne, Kontturi, Katja, Varis, Essi, Välisalo, Tanja (2016) . Nörttikulttuurin nousu ja (t)uho: Muistiinpanoja akateemiselta tutkimusmatkalta nykynörttiyden ytimeen. PopCult Helsinki 2016. Helsinki, Suomi, 10.4.2016.
 28. Arjoranta, Jonne, Kontturi, Katja, Varis, Essi, Välisalo, Tanja (2016) . Nörttikulttuurin nousu ja (t)uho: Muistiinpanoja akateemiselta tutkimusmatkalta nykynörttiyden ytimeen. Finncon 2016. Tampere, Suomi, 1.7.2016.
 29. Välisalo. Tanja (2016). Mediayhteydenotto (Lännen Media). 3.9.2016. “Nörtistä tuli Pop”. Turun Sanomat Extra.
 30. Friman, U. (2016). Osallistuminen paneelikeskusteluun ”Pelaa Satakunta!” Turun kirjamessuilla 30.9.2016.
 31. Koskimaa, R. (2915) Osallistuminen paneelikeskusteluun “Sähköistyykö lastenkirja?” Turun kirjamessuilla 2.10.2015
 32. Koskimaa, R. (2016) Haastattelu pelitutkimuksesta ja pelikoulutuksesta Jyväskylän yliopistossa, Radio City Jyväskylä, 7.1.2016
 33. Koskimaa, R. (2916) Haastattelu 80-luvun kulttuurista, Helsingin Sanomat, 10.2.2016

 

Vierailut / visits:

 1. Heljakka, K. (2015) Tutkijavierailu Rochester/National Institute of Play, huhtikuu 2015
 2. Siitonen, M. (2015) Tutkijavierailu Westfälische Wilhelms-Universität Münster, Saksa, syyskuu 2015

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s